Arpeggio focust op

Arpeggio focust op "cocreatie" met klanten

Arpeggio, een 100% onafhankelijk Belgisch bu-reau, cocreeert unieke communicatie- en marketingoplossingen en ondersteunt daarbij zijn klanten op lange termijn, dankzij collectieve intelligentie en een diepgaand inzicht in de uitda-gingen en belangen van hun klanten. Onze commerciële strategie slaat aan dankzij talrijke tevreden klanten, wat mond-tot-mond-reclame bevordert. Vandaag ervaart het bedrijf, terwijl het met beide benen op de grond blijft staan, een sterke evolutie dankzij een nieuwe positionering op de markt.

Klantgerichte positionering

In een bijzondere periode waarin het belangrijk is om je als agentschap voortdurend in vraag te stellen, hebben we een uitgebreide bevraging gehouden bij onze klanten. We stelden vast dat adverteerders steeds meer vaardigheden zelf in huis halen, maar dat gelat niet voor de strategie, wat nochtans een van de belangrijkste uitdagin-gen is. Strategie is een domein met een hoge toegevoegde waarde en is onmisbaar voor het opzetten van impactvolle operationele acties. Onze missie is om adverteerders op lange ter-mijn te ondersteunen bij hun communicatie en marketing, via collectieve intelligentie, een inten-sieve immersie en een grondig inzicht in hun no-den, met de bedoeling samen unieke campagnes te creëren die emoties oproepen. Onze positionering is gebaseerd op zowel stra-tegische als creatieve en operationele dienstver-lening, wat nog steeds een van de belangrijkste troeven van het agentschap blijft. We helpen klanten transformeren, door hen con-crete oplossingen voor diverse problemen te bieden en dat binnen het kader van een gedeel-de visie. Deze aanpak kan alleen maar werken mits een volledige en interdepartementale immersie bij onze klanten. Wij willen als agentschap met an-dere woorden flexibel samen met onze klanten unieke oplossingen uitwerken, gebaseerd op een doorgedreven begrip van hun uitdagingen.

Al getemperd door menselijke intelligentie

Generatieve Al laat ons toe bepaalde repetitieve operationele taken, waarvoor geen 'menselijke intelligentie nodig is, doeltreffender uit te voeren. Maar technologie kan de menselijke intelligentie, de creativiteit, de cocreatie en de menselijke kant van ons beroep niet vervangen. Daarom koppelen we technologie altijd aan de expertise van onze deskundigen. We houden echter wel de vinger aan de pols om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Onze teams volgen aandachtig de technologische veranderingen op, zodat ze hun expertise in alle domeinen op peil houden. Tegelijkertijd integreren we Al-tools in de projecten van onze klanten. Niets ontsnapt nog aan de impact van Al, maar wij zijn er om de integratie van deze nieuwe technologien bij de klant in goede banen te leiden.

Focus op cocreatie

Met een groei van bijna 20% in 2023 presteerde ons bureau beter in alle departementen dankzij tal van ambitieuze projecten. We zijn zonder meer trots op onze dagelijkse begeleiding van adverteerders, te meer omdat we de focus leggen op cocreatie en een duidelijk begrip van hun noden, zelfs tijdens de operationele uitwerking. De huidige situatie dwingt ons om impactvolle strategien naar voren te brengen, die nuttig zijn en meerwaarde bieden voor onze klanten. Na meer dan 25 jaar als 'full-service' bureau voor marketing en communicatie willen we op dat elan doorgaan. Wij behouden de volledige controle over de uitwerking dankzij ons deskundig team dat bestaat uit experten in verschillende domeinen: zowel op vlak van strategische ondersteuning, de ontwikkeling van internetplatforms als op vlak van digitale marketingcampagnes. Onze klanten weerspiegelen onze waarden: ambitieus, toekomstgericht en zich bewust van de noodzaak en impact van marketing. Dit motiveert ons om bij onze klanten impactvolle initiatieven op poten te zetten, terwijl we tegelijkertija de mogelijkheden voor hen uitbreiden met behulp van onze 100% tweetalige (of zelfs drietalige) teams met professionals in alle communicatietakken.

Er bovenuit steken dankzij dienstverlening met veel toegevoegde waarde We bouwen een intensieve samenwerking op met onze klanten. Dat soort werkrelatie is voordelig voor beide partijen en geeft ons als agentschap een beter inzicht in onze klanten. Op die manier kunnen we samen met hen een solide marketingstrategie opbouwen die voorafgaat aan de operationele uitwerking. Soms heeft de klant echter de nodige vaardigheden al in huis, evenals de profielen die de operationalisering deels op zich kunnen nemen. We concurreren echter niet met de eigen vaardigheden van de klant, integendeel: we werken met hen samen. De klant stelt zijn eigen visie voor waarop wij de nodige toegevoegde waarde leveren dankzij onze expertise en externe strategische blik.

Dat is wat ons betreft een opportuniteit voor beide partijen, we werken dan nauw samen met de klant met hetzelfde doel voor ogen. Door te werken met bekwame mensen met een marketingvisie, slagen we erin om samen projecten te ontwikkelen waarop iedereen trots kan Zijn.

Nauwe strategische begeleiding

Klanten zijn voortdurend op zoek naar experten die hen kunnen helpen met strategisch advies. Ze stellen het bijzonder op prijs dat we ons grondig proberen te verdiepen in de uitdagingen waar zij voor staan. Dat werd bevestigd in de bevraging die we recent hielden bij onze klanten. Ze waarderen vooral de nauwe samenwerking met onze teams en verwachten van ons een strategische aanpak. Onze technische en strategische vaardigheden worden steeds belangrijker om klanten zo goed mogelijk te begeleiden bij hun communicatie (strategie).

Vitbreiding van het team om in 2024 te kunnen blijven groeien

We blijven optimistisch voor 2024 en de jaren die daarop volgen, zowel voor onze sector als voor Arpeggio. Vorig jaar hebben we een extra teamlid aangeworven en heel recent vervoegde nog iemand ons team. Deze nieuwkomers zitten op een llin met onze toekomstvisie en de verwachtingen van onze klanten. Boris Quisenaire komt het team versterken als Strategy & Digital Expert. Hij brengt uitgebreide ervaring mee uit de wereld van marketing en digitale strategie. Bovendien hebben we de afgelopen twee jaar de tijd genomen om onze expertise te versterken en zowel interne als externe processen op te zetten voor een efficientere werking en een betere klantervaring. Als we het grotere plaatje bekijken, weten we dat de communicatie- en marketingwereld al verschillende (r)evoluties heeft meegemaakt, en het is duidelijk dat bureaus zich moeten aanpassen aan een steeds veranderende wereld en aan nieuwe uitdagingen voor adverteerders. Het verleden leert ons dat dit ons niet somber moet stellen, maar dat het net een motivator is om het steeds beter te doen.

Let’s ad together?

Heeft u een vraag of een project in gedachten? Neem contact op met onze creatievelingen, strategen, accounts en management.